HARTEBEESTLOOP BONSMARA AUCTION (online and on-site)

Date: 14 May 2021
11:00
in: Stampriet

Description:

HARTEBEESTLOOP BONSMARA AUCTION (online and on-site), Farm Hartebeestloop - Stampriet district, 14 May 2021, 11:00

 

 


On Offer:

 

± 55 SP Bonsmara bulls

± 200 Females

 

www.bonsmara.com.na

www.facebook.com/Hartebeestloop.Bonsmara/

 

If you want to register online - visit https://www.agra.com.na/auctions-livestock/digital-auctions.php

or

View our online instruction videos:

1. How to register https://www.youtube.com/watch?v=PtH_ZFiznus

2. How to log in https://www.youtube.com/watch?v=45J9P3jRwWg

 

or click on the below link to download the How to Guide

Download Documenthttps://www.agra.com.na/cms_documents/611-agra-digital-auctions_how-to-guide.pdf

 

 

WAT MAAK ONS KATALOGUS UNIEK

Date: APRIL 2021

 

Jump start to the English version: WHAT MAKES OUR CATALOGUE UNIQUE?

Die Bonsmara veilingkatalogus is omvattend en propvol inligting oor die amptelike prestasietoetsdata van elke dier.

‘n Toenemende aantal kommersiële boere wil egter meer weet oor die veldprestasies van die bulle, die geskiedenis van die bulmoeders en ander eienskappe wat nie direk in die veilingskatalogus aangedui word nie. Die Hartebeestloop-span het werk hiervan gemaak en sterk gefokus op eienskappe en prestasies wat help om lae insetkoste genetika te identifiseer en dit vir die kommersiële boer maklik te maak om die katalogus te verstaan.

1. PELVISMETINGS

Pelvismates en vorm is hoogs oorerflik en daarom meet en ondersoek ons pelvisse vir alle bulle en verse. Kalwingsgemak onder ekstensiewe toestande is nie onderhandelbaar nie. Die veilingsbulle het groot pelvismates met goeie vorm wat oorgedra word na die nageslag. Hierdie bulle dra baie by tot kalwingsgemak in die kuddes waar hulle gebruik word.

2. EKSTENSIEWE GROEITOETS

Optimale groei op die veld is ‘n belangrike ekonomiese beginsel in boerdery. Meeste diere word direk vanaf die veld bemark. Alle bulle het 'n ekstensiewe groeitoets op die veld ondergaan. Die direkte groeivermoë van elke bul is dus beskikbaar asook sy genetiese vermoë om dit na die nageslag oor te dra.

Tydens die groeitoets word die gemiddelde daaglikse toename, weidingomsetvermoë (Kleiberindeks), veldikte, skrotumomtrek en skrotumafwykings en hoogte en lengte liggaamsmates geneem. Dit gee ‘n totale prentjie van die bul se groei, weidingdoeltreffendheid, parasietweerstandigheid en raamtipe aan die voornemende koper. Bulle met tè klein skrotums en skrotumafwykings word uitgeskot.

Die groeitoets word gedoen onder die vaandel van SA Stamboek en die fisiese metings en wegings word deur die Prestasiekantoor van die Ministerie van Landbou, Water en Grondhervorming gedoen.

3. “REAL-TIME” ULTRASONIESE SKANDERING

Alle bulle en verse word ultrasonies skandeer. Oogspieroppervlakte (bespiering), vroeë vetneerlegging (kondisie) en marmering is matig tot hoog oorerflik en kan akkuraat gemeet word met skandering. Dit is tans een van die meer akkurate metodes om uitslagpersentasie en karkasopbrengs te voorspel. Bespiering is vleis, vleis is gewig en boere word vergoed vir kilogramme vleis.

Vroeë vetneerlegging is hoogs gekorreleerd met visuele liggaamskondisietelling. Dit is seker die heel belangrikste ekonomiese eienskap in ‘n koei-kalf boerdery stelsel. Boere lê baie klem op liggaamskondisietelling en in effek vroeë vetneerlegging.

4. GESONDHEIDSTATUS EN PROGRAM

Die volledige doseer en entprogramme is beskikbaar en word aan die koper verskaf. Die bul kan dus maklik inskakel op ’n nuwe program - alles is op datum. Ekstra tot die omvattende program, is alle bulle ge-ent teen Vibriose en Anaplasmose.

5. BULMOEDER UIER EN SPEEN EVALUASIE

Die bulmoeders wat nog aktief in die kudde is, se uier en spene is gepunt uit 5 en daar is foto’s beskikbaar van die uier en spene. Uier en speen konformasie is matig oorerfbaar. Gebruik bulle uit moeders wat goeie uier en spene het. Ons nooi voornemende kopers uit om die koeikuddes te besigtig en na die kwaliteit uiers en spene in die totale kudde te kyk. Dit gee ‘n goeie idee oor hoe ernstig ons is oor uitstekende kwaliteit uiers en spene.

6. KLOU PUNT

Genetiese klouafwykings is matig tot hoog oorerfbaar. Die Kalahari duineveld is ‘n doodsteek vir enige klougebrek. Kloue word uit 5 gepunt en die punte is beskikbaar op die veiling. Ongeag hoe goed die bul andersins is, as hy nie ordentlik kan loop nie, is hy niks werd nie.

7. VELDBEESTOETS

Aanpasbaarheid en gehardheid is die boustene van ekonomiese, suksesvolle boerdery onder veldtoestande. Ons toets en selekteer al jare lank vir hierdie veld-taai eienskappe en versterk dit in die kudde. Beide bulle en verse word getoets.

Ekonomies belangrike eienskappe soos temperament, hoeveelheid groei gedurende die verskillende seisoene, liggaamskondisietellings, haarkleed, konstitusie en bouvorm word gemeet en gepunt. Al die data word omgewerk na ‘n Veldbeesindeks vir elke individuele dier wat dan die ekonomiese waarde van die dier as ‘n veldbees aandui. Dit is beskikbaar vir al die veilingsbulle.

Die Veldbeestoets word onder die vaandel van Veldbul RSA, Dr Hannes Dreyer gedoen wat jaarliks meer as 5000 bulle toets.

8. POENA BULLE

Daar is ‘n groot navraag na poena beeste en ons is al geruime tyd besig om poenas te teel. Ons maak geen verskil tussen die prestasietoetsing van poena en horing beeste nie. Alle poena veilingsbulle is geneties ontleed en bevestig dat hulle wel die poena geen/gene dra. Die poena resultate is beskikbaar op die veiling en kyk uit vir die poena logo op die katalogus.

9. GENOMIESE MERKER VERRYKTE TEELWAARDES

Boere koop bulle wat sterk is in die eienskappe wat benodig word in hulle kuddes.

Die speenkalf boer kyk moontlik na beter voorspeense groeivermoë en meer melk; die osprodusent kyk na naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename, voeromsetverhouding en vetneerlegging en die stoetteler kyk na vele ander eienskappe ook.

Genomika is tans die akkuraatste metode om te bepaal hoe suksesvol die eienskappe wat die boer identifiseer het, deur die bul oorgedra word na sy nageslag. Dit help nie veel om eienskappe te identifiseer en dan is die oordraagbaarheid na die nageslag baie onbetroubaar of baie laag nie. En dit is presies hoekom alle veilingsbulle genomies ontleed is!

Dit haal ‘n baie groot deel van die risiko uit bul koop. Hoe meer diere in die voorgeslagte van die bul genomies ontleed is, hoe akkuraater word die voorspelling vir oorerwing van eienskappe. Heelwat veilingsbulle op Hartebeestloop het alreeds 3 generasies voorgeslagte wat genomies ontleed is. Kyk gerus na die logo en weet jy is op die regte pad.

Bogenoemde punte van 1-9 word al langer as ‘n dekade gedoen en die inligting strek oor meer as 3 generasies van beeste. Jy kan met vrymoedigheid baie waarde heg aan enige van die eienskappe wat getoets is. Dit is nie nou se prestasies nie – dit is geslagte lank se prestasies!

10. PRODUKSIESTELSELS & BLOEDLYNE

Ons maak voorsiening vir elke boer se behoeftes – kalfgemak bulle, “All Rounder” bulle vir gebruik op verse en koeie, meerdoelige bulle vir speenkalf en os-produksiestelsels, maternale (moederlyn) bulle om vervangingsverse te teel, groeispesialis bulle asook terminale bulle. Daar is ook bulle wat vir kombinasies van bogenoemde gebruik kan word. Vir die stoettelers is daar bulle met hoë stoetpotensiaal.

Daar is kommersiële boere wat gereeld Hartebeestloop bulle koop en hulle aankope is aangeteken op die sisteem. Ons rekordhouding is van so ‘n aard dat alle bulle alreeds aangekoop deur enige boer, se familielyne en genetiese verwantskappe aan die veilingsbulle bekend is. Die Hartebeestloop-span kan jou vooraf of op die veiling help met inligting om inteling te verhoed.

Vir die stoettelers kan ons vooraf of op die veiling presies bepaal wat die inteling sal wees van enige veilingsbul tot jou kudde of die Namibiese nasionale Bonsmara kudde. Hierdie diens is met innovasie en presisie geskep om jou te help met keuses van die regte bulle. Die ontwikkeling van onverwante bloedlyne is ‘n voortdurende proses om in almal se behoeftes te voorsien.

Japie Bestebreurtje (081 236 0880), Kiep Lepen (081 124 0648) en Paul Klein (081 128 6731) het alreeds die veilingsbulle evalueer en kan enige tyd gekontak word.

Sien uit om jou op Hartebeestloop te verwelkom op ons veiling (op die plaas) - Vrydag, 14 Mei om 11h00!

 

 

 


Auction Documents:

Click on the links to download the documents.
· Click here to view the Hartebeestloop Bonsmara auction catalogue

Contact Person for this Auction

Fullname: Paul Klein
Tel: +264 61 290 9339
Fax: +264 61 290 9277
Cell: +264 (0) 81 128 6731

Agra makes it easy for you to find more information about upcoming auctions in your area. Simply select your criteria from the options available in at least one of the drop down fields below, and click on the button to "Filter" the auction results.

Contact AGRA

Flip du PlessisEmail Me
Position: Regional Manager: NorthTown: Otjiwarongo
Tel.: +264 67 303 105Fax.: +264 67 307 237Cell.: +264 (0) 81 630 8120
Herman LintveltEmail Me
Position: Regional Manager: CentralTown: Windhoek
Tel.: +264 61 290 9315Fax.: +264 61 290 9280Cell.: +264 (0) 81 129 9987
Jannie LouwEmail Me
Position: Regional Manager: SouthTown: Mariental
Tel.: +264 63 241 551Fax.: +264 63 241 554Cell.: +264 (0) 81 159 9646
Paul KleinEmail Me
Position: Senior Manager: Auctions and Key AccountsTown: Windhoek
Tel.: +264 61 290 9339Fax.: +264 61 290 9277Cell.: +264 (0) 81 128 6731

Commercial Livestock

Click on the link below to view the latest Commercial Livestock Auction Schedules.

Game

Click on the link below to view the latest Game Auction Schedules.

Movable Goods

Click on the link below to view the latest Movable Goods Auction Schedules.

Stud Services: Large Stock

Click on the link below to view the latest Stud Services: Large Stock Auction Schedules.

Stud Services: Small Stock

Click on the link below to view the latest Stud Services: Small Stock Auction Schedules.

Weaner Calves

Click on the link below to view the latest Weaner Calves Auction Schedules.
2013 - 2021 COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.