Auctions

GET ALL OUR AUCTIONS INFORMATION IN ONE CONVENIENT PLACE

Agra hosts a great number of auctions in various locations throughout Namibia, throughout the year. Below, you will find the links to the next upcoming auction and the latest auction summary published.


Click here for listings of all Auction Schedules and all Auction Summaries.Contact AGRA

Herman LintveltEmail Me
Position: Regional Manager: CentralTown: Windhoek
Tel.: +264 61 290 9315Fax.: +264 61 290 9280Cell.: +264 (0) 81 129 9987
Titus KoenEmail Me
Position: General Manager: LivestockTown: Windhoek
Tel.: +264 61 290 9339Fax.: +264 61 290 9327Cell.: N/A
Wilhelm MosehuusEmail Me
Position: Regional Manager: NorthTown: Grootfontein
Tel.: +264 67 303 105Fax.: +264 67 307 237Cell.: +264 (0) 81 124 5605

Livestock

The Best way to market your Livestock assets   Welcome to Namibia's biggest marketer of livestock, providing to both, buyers and sellers alike an enabling platform to mar...

Meat Prices


Click on the link below to download the latest Meat Prices from the Meat Board of Namibia's website.

Auctions and Livestock News

Ons weet dat Namibië se reënval onvoorspelbaar en wisselvallig is – presies soos tans ondervind word! Alhoewel ons niks kan doen aan die reënval nie, kan ons gelukkig met weldeurdagte seleksie, die beste diere uitsoek om onder hierdie droë en moeilike toestande mee te boer. Dis in die hande van stoettelers om hierdie tipe diere te teel, uit te soek en dan aan die komme...
2013 - 2015 COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.